Abonamenty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania dla niektórych użytkowników drogi:

1) abonament typu M – wydawany na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego osoby fizycznej zameldowanej na pobyt stały lub czasowy na obszarze strefy płatnego parkowania, posiadającej pojazd samochodowy na podstawie jednego z tytułów wymienionych w ust. 2; abonament obowiązuje w obszarze Centrum;

2) abonament typu P – wydawany na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego przedsiębiorcy posiadającego tytuł prawny do lokalu użytkowego zlokalizowanego na obszarze strefy płatnego parkowania, posiadającego pojazd samochodowy na podstawie jednego z tytułów wymienionych w ust. 2; abonament obowiązuje w obszarze Centrum; PDF do pobrania.

3) abonament ogólny typu O – wydawany na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego dowolnego użytkownika drogi; abonament obowiązuje na obszarze całej strefy płatnego parkowania;

4) abonament ogólny typu OK – wydawany na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego dowolnego użytkownika drogi; abonament obowiązuje w obszarze Kochanowskiego;

5) identyfikator E – wydawany na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego osoby fizycznej lub przedsiębiorcy, posiadającego ten pojazd na podstawie jednego z tytułów wymienionych w § 4 ust.2, jeśli w dowodzie rejestracyjnym oraz świadectwie zgodności WE bądź w świadectwie homologacji potwierdzono, że pojazd posiada napęd elektryczny. Identyfikator E wydaje się na czas określony – nie dłuższy niż 12 miesięcy.

6) identyfikator R – może zostać wydany na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego osoby fizycznej posiadającej ten pojazd na podstawie jednego z tytułów wymienionych w § 4 ust.2 Uchwały Nr VI/39/2011 rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2011 r. i wystawionej na tę osobę Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny lub decyzji orzekającej o przyznaniu zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do ukończenia czwartego roku życia. PDF do pobrania.

 

abonament
M

abonament
P

abonament
O

abonament
OK

Początek strony